Marias Blogg

Jag är en medelålders tjej som är intresserad av bland annat samhällsfrågor. Jag bor i Vänersborg.

Fler arbeten = Friskare befolkning

Att anställa ungdomar i stat, kommun och landsting vore bättre än att förtidspensionera dem, anser jag. Inte skall ungdomar förtidspensioneras före 30 års ålder utan att ha haft ett arbete.

Samtidigt som det framkommer förslag i media att 65+ skall jobba längre.

Ungdomarna är en del av den stora köpkraften som Sverige behöver. De som uppnått 65 års ålder, har ju i regel redan allt de behöver. Ungdomarna behöver inkomster för att kunna flytta hemifrån och bilda familj.

Det kostar mer att betala ut pensioner till ungdomar resten av livet, ca 40 år längre än normalt.

Det är ju de som skall ta hand om de äldre i framtiden eller skall de äldre arbeta längre och bli sjukare för att försörja de yngre pensionärerna.

 Läste en artikel i TTELA, 16/12-13

Förtidspensioneringar av svenskar under 30 år har ökat med 42 % under de senaste 10 åren. Nästan hela ökningen beror på psykiska diagnoser. Totalt sett har dock antalet personer med sjuk- och aktivitetsersättning minskat med 25 % under samma tid.

Därtill accelerar takten i beviljade förtidspensioner för dem under 30 år, de senaste 10 åren har antalet nybeviljade aktivitetsersättningar ökat med 75 % enligt svt.se TT.

 Höj pensionen så att det går att leva drägligt. En frisk pensionär kostar inte lika mycket som en utarbetad. Sänk pensionsåldern till 60 år för de som känner i kropp och själ, att de inte orkar med sin arbetssituation eller önskar vara ledig. Istället kan man då anställa ungdomar i stat, kommun och landsting och därmed avlasta övriga anställda. Då blir det mindre arbetsskador både fysiska och psykiska.

Har man inte rätt utbildning kan man göra lite lättare sysslor som övrig personal inte hinner med, ex vis;

  • Hjälpa och umgås med skolelever som behöver extra stöd.

  • Besöka äldreboende där man kan fika tillsammans, läsa och prata med dem.

Alla som är i ”Sysselsättningsfasen” tidigare kallat ”Fas 3” borde få en lönebidragsanställning med avtalsenlig lön, så man kan leva ett normalt liv, anser jag. Man ligger ju inte hemma på sofflocket, utan är ju aktiv med någon form av verksamhet.

Vi måste få fler i arbete! Privatföretagen anställer inte så många varför staten, kommunerna och landstingen måste hjälpa till. Det är ju skattepengar som går till förtidspensionerna och ”Fas 3” ersättningen.

Bygg fler bostäder, mindre och med enklare inredning som kan passa ungdomens plånbok.

Det sägs att om en byggnadsarbetare har arbete, så genererar det arbete till ytterligare fyra.

Egentligen borde fler arbete flyttas från storstäderna till mindre städer. I storstäderna är det ju svårt att få bostad, medan det oftast är lättare med bostadsfrågan i mindre orter.

Såg ett debattprogram för några år sedan. Det var Duni i Dalsland som skulle flytta sin produktion utanför Sverige. De som var varslade ställde frågan till Fredrik Reinfeldt vilka arbete de skulle söka, när det inte fanns några lediga. Hans svar var dock, att det är bättre att ha ett arbete, än att vara arbetslös. Självklart! Många politiker anser att det är bara att flytta dit arbetena finns, men i detta fallet var det Kina som övertog Dunis arbetstillfällen.

VOLVO chefen som också deltog i ovan nämnt program svarade dock att –nu när det är ont om arbete, måste vi dela på dessa.

Det finns företag som testat detta och det har fungerat utmärkt. De anställda har blivit gladare, friskare och arbetsgivaren har varit positiv till detta.

En undersökning som gjordes i början av 1990 talet visade att människan presterar mest de första sex timmarna på sin arbetsdag, därefter går vi på halvfart. Vore kanske bättre att minska arbetsdagen till 6 timmar och fler får arbete (skiftgång). Detta kan resultera i mindre utbrändhet, färre sjukskrivningar och friskare och gladare befolkning.

Det finns företag som testat detta med 6 timmars arbetsdag, ex vis Toyota med framgång i sina verkstäder i Sverige.